Tháng 10 / 2019
Các cập nhật BotUp trong tháng 10.

1.0.15 - 18/10/2019

Sửa lỗi

  • Sửa tên Template khi tạo mới Page

Thay đổi

  • Tối ưu thiết lập API.
  • Tối ưu Block Column để dàn trang, column sẽ bắt buộc.

1.0.14 - 15/10/2019

Thêm

  • Thêm nâng cấp App.
Copy link
On this page
1.0.15 - 18/10/2019
Sửa lỗi
Thay đổi
1.0.14 - 15/10/2019
Thêm