Countdown - Đếm ngược

Hướng dẫn sử dụng Countdown/Đếm ngược

Đây là 1 tính năng rất thú vị, chắc hẳn các bạn đã từng thấy những dãy số chạy ngược về 0 khi mua hàng khuyến mại ở 1 Shop Online, đó chính là tính năng Countdown. Tính năng này thường được dùng trong các App Landing Page giảm giá sản phẩm trong vài tiếng ngắn ngủi.

Để sử dụng tính năng này bạn hay vào Block kéo Countdown ra màn hình chỉnh sửa giao diện và chọn vào phần "Hành động"

Tại phần "Hành động" của Countdown bạn sẽ có 2 lựa chọn về việc sử dụng Countdown

  • Timer 1 : Điền trực tiếp thời gian vào các ô Giờ - Phút - Giây. Thời gian sẽ đếm ngược theo số bạn điền.

  • Timer 2 : Tại Timer 2 bạn sẽ chọn ngày kết thúc của sự kiện, Ứng dụng sẽ tự lấy thời gian của ngày kết thúc trừ đi thời gian hiện tại và hiển thị ra số thời gian còn lại để đếm ngược.

Last updated