Button

Hướng dẫn tính năng Button

Button là những nút ấn có chứa những hành động bên trong như function, google sheet, chuyển page,... Để sử dụng tính năng Button bạn làm theo những bước sau : - Bạn vào Khối -> Kéo Button ra phần chỉnh sửa giao diện .

- Cách chỉnh sửa Button : + Thiết kế : Nơi để bạn chỉnh sửa màu sắc, kích thước, bo viền,... cho nút ấn. + Hành động : Là nơi để bạn thêm những hành động cho nút ấn như function, model, chuyển page,...

Last updated