Sử dụng API

API là các phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác. Nó là viết tắt của Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng. API cung cấp khả năng cung cấp khả năng truy xuất đến một tập các hàm hay dùng. Và từ đó có thể trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng

Hiểu nhanh về API để áp dụng trong Appon. Trong Appon phần API là phần tương đối khó hiểu với những bạn mới bắt đầu. - Để nói 1 cách dễ hiểu. API là cách để bạn kết nối đến phần mềm mà bạn đang sử dụng (dĩ nhiên để có API thì nhà cung cấp phần mềm họ phải viết tài liệu hướng dẫn kết nối API). Ví dụ: bạn dùng Sapo, bạn muốn kết nối đến các sản phẩm của bạn trên Sapo thì phía Sapo đã làm sẵn tài liệu API để bạn có thể kết nối theo hướng dẫn của họ. - Mỗi một đơn vị phần mềm họ sẽ tự định nghĩa cách thức kết nối khác nhau. Nhưng đều dựa theo 1 tiêu chuẩn chung dưới đây: 1. “GET” / “POST” bạn sẽ nhìn thấy 2 từ này trong quá trình đọc tài liệu. Bạn hãy hiểu đây là phương thức kết nối dạng GET hay POST. Với GET bạn hiểu nôm na là lấy dữ liệu ra, còn với POST là đưa dữ liệu vào (có chiều đọc và chiều ghi để bạn phân biệt) 2. Url: là đường link kết nối 3. Body: là dữ liệu cho phương thức POST 4. Param: là dữ liệu cho cả GET và POST 5. Header: là thiết lập cho cả GET và POST

Khi bạn đọc tài liệu của bất kỳ bên nào họ sẽ dựa theo 5 thông số bên trên, sự khác biệt là mỗi bên họ tự đặt tên cho dữ liệu của mình (giống như mỗi 1 nhà họ tự đặt tên con cái theo ý thích). Bạn chỉ cần điền đúng các thông số theo tài liệu họ đưa là bạn đã kết nối được.

  • dưới đây là ví dụ về API gửi tin của BotBanHang

  • lưu ý : trên đây chỉ là ví dụ về API của BotBanHang. Không nhất thiết API nào cũng cần có đủ 3 phần thiết lập như trên, tùy vào từng API , do từng bên lập trình khác nhau mà các thông số đưa vào sẽ khách nhau. Các bạn nên đọc kỹ tài liệu mà kỹ thuật cung cấp.

Last updated