Links

Bot Bán Hàng

Hướng dẫn tích hợp Minigame, Selling page, Form thông tin,... vào Bot Bán Hàng.

1. Tích hợp chatbot Bot Bán Hàng

1.1. Đăng nhập Bot Bán Hàng

- Chọn Fanpage cần triển khai -> Chatbot

1.2. Thêm tên miền https://app.appon.vn

- Thiết lập -> Thiết lập chung -> Website: Thêm tên miền: https://app.appon.vn/ Lưu

1.3. Tạo kịch bản Chatbot

- Chọn Chatbot -> Kịch bản -> Tạo Kịch bản
- Thiết lập kịch bản Minigame
 • Tên kịch bản: Minigame Chabot
 • Dạng tin nhắn: Nút ấn
 • Nội dung tin nhắn mẫu: 🎉️
  VÒNG QUAY MAY MẮN ️🎉️
  Cùng page_name nhận hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
  Ấn nút "Nhận quà" để tham gia trò chơi
  Vòng quay may mắn
  ! Cơ hội nhận được những phần quà từ {{page_name}}
 • Tiêu đề nút: Nhận quà
 • Chức năng -> Địa chỉ Web
 • URL: Link app + ?mid={{client_id}}
 • Tích chọn Hiển thị trong Messenger và dán URL vào dòng dưới
 • Sau đó kéo ngược lên và Lưu lại

1.4. Kết nối Chatbot với Minigame

- Sao chép Mã xác thực trang ở chatbot : Thiết lập -> Thiết lập chung
- Dán Mã xác thực trang ở chatbot vào Minigame: Chọn Dữ liệu -> Chatbot -> Token

2. Hoàn thành và trải nghiệm

- Publish Minigame, sau đó quay lại Chatbot -> Kịch bản -> Chọn kịch bản Minigame Chatbot vừa tạo ở trên
 • Ấn ĐẾN để trải nghiệm
 • Sao chép link gửi bạn bè, đăng lên hội nhóm, trang cá nhân để nhiều người cùng tham gia
 • Bạn cũng có thể dùng điện thoại Quét mã để trải nghiệm. Sử dụng mã quét cho các chiến dịch Offline: Voucher, Card, Tờ rơi, Checkin Sự kiện, Quét mã nhận quà tại quầy,...