Sử dụng Hình ảnh - Image

Hướng dẫn sử dụng hình ảnh, tải hình ảnh

Hình ảnh trong Appon là nơi bạn có thể tải hình ảnh của mình lên để lưu trữ và sử dụng.

Cách tải ảnh lên Appon vô cùng đơn giản. Trước hết bạn hãy tải hình ảnh bất kỳ nào về máy sau đó chọn phần Hình ảnh chọn "Tải lên hình ảnh" sau đó chọn hình ảnh bạn vừa tải lên và sử dụng bằng cách kéo hình ảnh ra phần chỉnh sửa giao diện.

Bạn cũng có thể sử dụng kho ảnh có sẵn của Template Image Appon ở phần Hình ảnh.

  • Mẹo : bạn có thể tải nhiều ảnh lên cùng 1 lúc bằng cách bôi đen nhiều ảnh và ấn tải lên. Bạn cũng có thể tạo nhiều folder để lưu trữ ảnh theo chủ đề hoặc chiến dịch

Last updated