Column

Hướng dẫn sử dụng Column

Column giống như 1 trang sách trắng, nó tạo ra 1 khoảng trống để bạn có thể đưa các Block, Template, Mẫu giao diện,.... vào để sử dụng.

Việc phân chia thành nhiều Column giúp bạn dễ dàng quản lý và chỉnh sửa giao diện dành riêng cho từng phần.

Việc chia nhỏ thành nhiều Column cũng giúp bạn lưu lại thành nhiều Mẫu giao diện để sử dụng nhằm các mục đích khác nhau

Sử dụng Column rất đơn giản bạn vào phần Khối >> kéo Column ra phần chỉnh sửa giao diện.

Last updated