Links

Tích hợp Chatbot

1. Tích hợp chatbot Bot Bán Hàng

1.1. Đăng nhập Bot Bán Hàng

- Chọn Fanpage cần triển khai -> Chatbot

1.2. Thêm tên miền https://app.appon.vn

- Thiết lập -> Thiết lập chung -> Website: Thêm tên miền: https://app.appon.vn/ Lưu

1.3. Tạo kịch bản Chatbot

- Chọn Chatbot -> Kịch bản -> Tạo Kịch bản
- Thiết lập kịch bản Minigame
 • Tên kịch bản: Minigame Chabot
 • Dạng tin nhắn: Nút ấn
 • Nội dung tin nhắn mẫu: 🎉️
  🎉
  VÒNG QUAY MAY MẮN ️🎉️
  🎉
  Cùng page_name nhận hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
  💥
  Ấn nút "Nhận quà" để tham gia trò chơi
  🎡
  Vòng quay may mắn
  🎡
  ! Cơ hội nhận được những phần quà từ {{page_name}}
 • Tiêu đề nút: Nhận quà
 • Chức năng -> Địa chỉ Web
 • URL: Link app + ?mid={{client_id}}
 • Tích chọn Hiển thị trong Messenger và dán URL vào dòng dưới
 • Sau đó kéo ngược lên và Lưu lại

1.4. Kết nối Chatbot với Minigame

- Sao chép Mã xác thực trang ở chatbot : Thiết lập -> Thiết lập chung
- Dán Mã xác thực trang ở chatbot vào Minigame: Chọn Dữ liệu -> Chatbot -> Token

2. Hoàn thành và trải nghiệm

- Publish Minigame, sau đó quay lại Chatbot -> Kịch bản -> Chọn kịch bản Minigame Chatbot vừa tạo ở trên
 • Ấn ĐẾN để trải nghiệm
 • Sao chép link gửi bạn bè, đăng lên hội nhóm, trang cá nhân để nhiều người cùng tham gia
 • Bạn cũng có thể dùng điện thoại Quét mã để trải nghiệm. Sử dụng mã quét cho các chiến dịch Offline: Voucher, Card, Tờ rơi, Checkin Sự kiện, Quét mã nhận quà tại quầy,...