Tích hợp Chatbot

1. Tích hợp chatbot Bot Bán Hàng

1.1. Đăng nhập Bot Bán Hàng

- Truy cập: https://page.botbanhang.vn/

- Chọn Fanpage cần triển khai -> Chatbot

1.2. Thêm tên miền https://app.appon.vn

- Thiết lập -> Thiết lập chung -> Website: Thêm tên miền: https://app.appon.vn/ Lưu

1.3. Tạo kịch bản Chatbot

- Chọn Chatbot -> Kịch bản -> Tạo Kịch bản

- Thiết lập kịch bản Minigame

  • Tên kịch bản: Minigame Chabot

  • Dạng tin nhắn: Nút ấn

  • Tiêu đề nút: Nhận quà

  • Chức năng -> Địa chỉ Web

  • URL: Link app + ?mid={{client_id}}

  • Tích chọn Hiển thị trong Messenger và dán URL vào dòng dưới

  • Sau đó kéo ngược lên và Lưu lại

1.4. Kết nối Chatbot với Minigame

- Sao chép Mã xác thực trang ở chatbot : Thiết lập -> Thiết lập chung

- Dán Mã xác thực trang ở chatbot vào Minigame: Chọn Dữ liệu -> Chatbot -> Token

2. Hoàn thành và trải nghiệm

- Publish Minigame, sau đó quay lại Chatbot -> Kịch bản -> Chọn kịch bản Minigame Chatbot vừa tạo ở trên

  • Ấn ĐẾN để trải nghiệm

  • Sao chép link gửi bạn bè, đăng lên hội nhóm, trang cá nhân để nhiều người cùng tham gia

  • Bạn cũng có thể dùng điện thoại Quét mã để trải nghiệm. Sử dụng mã quét cho các chiến dịch Offline: Voucher, Card, Tờ rơi, Checkin Sự kiện, Quét mã nhận quà tại quầy,...

Last updated