Misa

Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm từ CRM Misa về Merchant

1. Truy cập trang quản lý của bạn tại MISA eShop. Ví dụ: https://againtest.mshopkeeper.vn/.

2. Ở cột Danh sách bên trái, hãy chọn mục API (1) và ấn Cho phép kết nối.

3. Sao chép các thông tin tương ứng ở mục Thiết lập (2) sang trang Merchant.

4. Nhấn Xác nhận.

Last updated