Drop down - Select

Hướng dẫn sử dụng chức năng Block - Select

Select là tính năng tạo ra danh sách lựa chọn cho người dùng chọn và họ chỉ được chọn 1 lựa chọn duy nhất. Bạn lưu ý, Drop down luôn phải kèm theo Model để lưu trữ dữ liệu người dùng.

Ví dụ bạn cần tạo ra danh sách Thành phố, quận huyện ... cho người dùng chọn. Sau đó lưu lại thông tin người dùng đã chọn bạn có thể làm theo các bước sau.

Bước 1: Tạo 1 Model để lưu trữ dữ liệu người dùng. Ở giao diện Appon chọn Dữ liệu -> Thêm trang tính -> Nhập tên dữ liệu (Khuvuc) -> Thêm. Sau khi tạo xong Model bạn bấm vào Model đó thêm những các trường cần thiết ( Trường "thanhpho" là trường để hiển thị thông tin cho khách chọn, còn trường "luuthanhpho" là để lưu lại thông tin khách hàng chọn)

Bước 2: Bạn vào phần Khối -> kéo xuống tới mục Selection -> kéo biểu tượng Drop down ra màn hình bạn muốn tạo.

Bước 3: Cấu hình cho Drop down : Bấm vào Drop down muốn cài đặt cấu hình -> chọn "Hành động"

Bước 4: Publish và kiểm tra tính năng

Last updated