Tích hợp tạo mã giảm giá

Có 2 cách để bạn tích hợp mã giảm giá Cách 1: Tạo mã voucher tự động ( Merchant sẽ tự động tạo mã voucher cho bạn) - Truy cập merchant.botup.io -> đăng nhập -> doanh nghiệp -> chiến dịch -> thiết lập -> Tạo mã voucher tự động -> có -> cập nhật

Cách 2: Tích hợp voucher từ file của bạn - Bước 1: Up file voucher lên merchant Truy cập merchant.botup.io -> đăng nhập -> doanh nghiệp -> chiến dịch -> Voucher -> Upload voucher -> chọn file -> open - Bước 2: Mở lại chiến dịch -> lấy voucher từ file upload -> có -> cập nhật.

Last updated