Radio

Hướng dẫn sử dụng chức năng Block Radio trong Appon

Radio là tính năng tạo ra các tuỳ chọn cho người dùng nhưng chỉ chọn được 1 lựa chọn duy nhất . Dùng để tạo trắc nghiệm, câu hỏi khảo sát,... Bạn lưu ý, Radio luôn phải kèm theo Model để lưu trữ dữ liệu người dùng.

Dưới đây là các bước để bạn có thể tạo ra 1 Radio button

Bước 1: Tạo 1 Model để lưu trữ dữ liệu người dùng. Ở giao diện Appon chọn Dữ liệu -> Thêm trang tính -> Nhập tên dữ liệu -> Thêm. Sau khi tạo xong Model bạn bấm vào Model đó thêm những các trường cần thiết.

Bước 2: Bạn vào phần Khối -> kéo xuống tới mục Selection -> kéo biểu tượng Radio button ra màn hình bạn muốn tạo.

Bước 3: Cấu hình cho Radio button : Bấm vào Radio button muốn cài đặt cấu hình -> chọn "Hành động" - Text: Là phần hiển thị thông tin của Radio button - Tên nhóm : Là tên của 1 nhóm Radio button - Giá trị : Là phần thông tin trả về ( thông thường phần giá trị sẽ để giống phần text) - Gán giá trị cho model : Để lưu trữ dữ liệu của Radio button Chọn -> Click đúp vào model vừa tạo -> chọn trường lưu trữ.

Bước 4: Publish và kiểm tra tính năng.

Last updated