Tích hợp Share

Hướng dẫn tích hợp Share

Bước 1: Thay id App - Sao chép id app -> dán vào đuôi của trường currenturl và thay vào trường app_id.

- Bước 2: Thay hình ảnh khi chia sẻ Bạn vào trang imgur.com -> New post -> Choose Photo -> tải ảnh Banner -> đợi khi nào có chữ Upload Complete -> chuột phải -> sao chép địa chỉ hình ảnh -> dán địa chỉ hình ảnh vừa sao chép vào trường " link_anh_share " trong model Share.

Bước 3: Thay link kịch bản trong function redirect_link - Truy cập botbanhang.vn -> chọn page -> chatbot -> kịch bản -> copy ref link -> mở Appon.vn -> mở thiết lập -> function -> redirect_link -> dán ref link kịch bản -> lưu.

Last updated