Text

Text dùng để soạn thảo văn bản trên Appon. Để Sử dụng tính năng Text rất đơn giản bạn vào phần Khối -> kéo "add text" ra phần chỉnh sửa giao diện và thêm nội dung bạn muốn.

Last updated