Haravan

Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm từ CRM Haravan về Merchant

1. Truy cập trang https://accounts.haravan.com và đăng nhập tài khoản của bạn.

2. Bấm vào biểu tượng Điều khiển ở trên cùng và chọn trang Haravan

3. Tại trang này, bạn hãy bấm vào Ứng dụng rồi chọn Ứng dụng riêng

4. Sao chép mã tương ứng cột ở API Key

5. Dán vào ô API Key ở trên Merchant và Nhấn Xác nhận

Last updated