Tạo mới ứng dụng

Truy cập https://studio.appon.vn , sau khi bạn Đăng ký 1 tài khoản và Đăng nhập.
Màn hình đăng nhập

Hãy click vào ô "Tạo ứng dụng mới" sau đó đặt tên cho App của bạn và bấm "Tạo". Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo App mới và có thể sử dụng để thiết kế giao diện.
Tạo ứng dụng mới có tên Untitled App
Copy link
On this page
1. Đăng nhập
2. Tạo ứng dụng