Tạo mới ứng dụng

1. Đăng nhập

Truy cập https://studio.appon.vn , sau khi bạn Đăng ký 1 tài khoản và Đăng nhập.

2. Tạo ứng dụng

Hãy click vào ô "Tạo ứng dụng mới" sau đó đặt tên cho App của bạn và bấm "Tạo". Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo App mới và có thể sử dụng để thiết kế giao diện.

Last updated