HTML

Hướng dẫn sử dụng chức năng Block - HTML

Block HTML là tính năng nhúng code HTML bên ngoài vào trong App của bạn.

Để sử dụng HTML bạn vào phần Block và kéo HTML ra ngoài giao diện chỉnh sửa, sau đó bạn click đúp vào HTML ở ngoài giao diện chỉnh sửa, dán đoạn Mã HTML vào và ấn "Save".

Last updated