Links

Thiết lập Selling page và cửa hàng trên Merchant

Để thiết lập 1 SellingPage bạn cần tiến hành 2 bước sau:
 1. 1.
  Khởi tạo SellingPage
 2. 2.
  Thiết lập cửa hàng và upload sản phẩm lên Merchant

1. Khởi tạo Sellingpage

1.1. Truy cập https://studio.appon.vn/studio/dashboard/ đăng nhập với tài khoản Appon của bạn
1.2. Truy cập Menu Selling Page sau đó click chọn "Xem tất cả" để xem toàn bộ Template
1.3. Lựa chọn mẫu vòng quay mà bạn muốn, di chuyển trỏ chuột vào đó chọn "Tạo một bản sao" và đặt tên cho SelingPage của bạn
Chọn Template và ấn Tạo một bản sao
Đặt tên cho Selling Page của bạn
Hoàn thành khởi tạo SellingPage

2. Thiết lập cửa hàng trên Merchant

2.1. Truy cập: https://merchant.botup.io/ đăng nhập với tài khoản Appon
2.2. Tạo mới doanh nghiệp của bạn nếu chưa có
Ở đây mình đã tạo sẵn vài doanh nghệp của mình
2.3. Truy cập vào doanh nghiệp của bạn và Tạo mới trong phần "Selling page gần đây"
Điền các thông tin cơ bản như: Tên cửa hàng, Số điện thoại, Email,... và ấn Tạo mới để tạo cửa hàng.
Điền thông tin cửa hàng
Hoàn thành tạo mới cửa hàng
Sau khi tạo xong cửa hàng, các bạn ấn vào cửa hàng vừa tạo để thiết lập sản phẩm. Khi bấm vào các bạn sẽ cài đặt cửa hàng của mình theo mặc định hoặc đồng bộ với các bên CRM khác.
Nếu bạn không dùng CRM nào vui lòng bấm : Cài đặt theo mặc định
Nếu bạn dùng CRM : vui lòng ấn Tiếp theo và làm theo hướng dẫn
2.3 Kết nối cửa hàng Merchant với SellingPage
Để kết nối cửa hàng bạn vào SellingPage
 • Click nút "Thiết lập" để lấy thông tin kết nối
 • Copy Accect Token sau đó quay lại trang chỉnh sửa giao diện SellingPage, chọn Dữ liệu >> settingSelling >> thay Accect Token vừa sao chép vào cột "Authorization".
Như vậy là bạn đã hoàn thành tích hợp Merchant vào SellingPage
 • Lưu ý : Sau khi hoàn thành đặt đơn hàng trên Sellingpage, đơn hàng đó sẽ tự động hiển thị trên Merchant tại mục "Đơn hàng".

3. Hoàn thành và trải nghiệm

 • Click biểu tượng Publish
  sau đó chọn Publish with Appon
 • Click Go to Preview để trải nghiệm và copy link chia sẻ cho bạn bè cùng tham gia nhé