Tích hợp Facebook Pixel

1. Chọn tài khoản quảng cáo

2. Tạo mã Pixels

Sao chép lại Code Pixel

3. Cài đặt Pixel cho Appon

  • Dán Code Pixel vừa copy ở trên vào đầu trang Header

  • Sau đó các bạn có thể sử dụng Tracking bằng cách chọn sang phần Hành động của Button, hoặc của Màn hình,.....

Last updated