Shape

Shape là một tính năng cho phép bạn chèn thêm các hình vẽ, hình học (hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn, …) cũng như các hình vẽ biểu tượng (hình mũi tên, ngôi sao, mặt cười, …) vào nội dung của bạn . Các hình vẽ này được cung cấp sẵn trên Appon, bạn có thể tuỳ ý lựa chọn sao cho phù hợp.

Last updated