Tích hợp phần mềm bán hàng

Nếu bạn mới tạo cửa hàng vui lòng ấn "Tiếp theo" và chọn CRM mà bạn sử dụng.

Nếu như bạn đã có cửa hàng từ trước hoặc đã cài theo mặc định thì vui lòng chọn "Thiết lập" >> "Đồng bộ sản phẩm", sau đó chọn CRM mà bạn đang sử dụng.

Last updated