Kiot Việt

Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm từ CRM Kiot Việt về Merchant

1. Đăng nhập vào cửa hàng của mình trên trang chủ https://www.kiotviet.vn/

2. Trên màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn kích chọn Thiết lập cửa hàng (2).

3. Bạn chọn Thiết lập kết nối API (3). Trên thông tin thiết lập kết nối bạn thao tác như sau:

4. Kích Tạo mã (4) để tạo ra Mã bảo mật

5. Sao chép Client ID và Mã bảo mật, sau đó Dán vào lần lượt 2 ô Client Id và Client Secret ở trang CMS

6. Retailer chính là tên cửa hàng của bạn viết liền không dấu

7. Nhấn Xác nhận

Last updated