Checkbox

Hướng dẫn sử dụng chức năng Block / Checkbox

Checkbox là tính năng tạo ra các tuỳ chọn cho người dùng và họ có thể chọn nhiều lựa chọn dùng để tạo câu hỏi khảo sát,... Bạn lưu ý, checkbox luôn phải kèm theo Model để lưu trữ dữ liệu người dùng.

Dưới đây là các bước để bạn có thể tạo ra 1 Checkbox

Bước 1: Tạo 1 Model để lưu trữ dữ liệu người dùng. Ở giao diện Appon chọn Dữ liệu -> Thêm trang tính -> Nhập tên dữ liệu -> Thêm. Sau khi tạo xong Model bạn bấm vào Model đó thêm những các trường cần thiết.

Bước 2: Bạn vào phần Khối -> kéo xuống tới mục Selection -> kéo biểu tượng Checkbox ra màn hình bạn muốn tạo.

Bước 3: Cấu hình cho Checkbox : Bấm vào Checkbox muốn cài đặt cấu hình -> chọn "Hành động" - Text: Là phần hiển thị thông tin của Checkbox - Tên nhóm : Là tên của 1 nhóm Checkbox - Giá trị : Là phần thông tin trả về ( thông thường phần giá trị sẽ để giống phần text) - Gán giá trị cho model : Để lưu trữ dữ liệu của Checkbox Chọn -> Click đúp vào model vừa tạo -> chọn trường lưu trữ.

Bước 4: Publish và kiểm tra tính năng.

Last updated