Sapo

Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm từ CRM Sapo về Merchant

1. Truy cập trang quản lý tài khoản Sapo của bạn. Ví dụ: https://onlyjusttest.mysapo.net/admin

2. Chọn mục Ứng dụng (1), rồi chọn Ứng dụng riêng(2)

3. Ở cửa sổ Ứng dụng riêng, sao chép API key và API Secret ở phần Danh sách quyền

4. Dán vào các ô API key, API Secret ở trang Merchant và nhập Uri

5. Nhấn Xác nhận

Last updated